Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Xử lý nhà ở của các hộ dân trong khuôn viên trụ sở cơ quan Nhà nước

29/12/2015 10:18

Mới đây, Bộ Xây dựng đã phúc đáp Bộ Tài chính thống nhất việc xử lý nhà ở của các hộ dân trong khuôn viên trụ sở các đơn vị, cơ quan, cơ sở kinh doanh của những Doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất với Bộ Tài chính về chủ trương tiến hành bán một số cơ sở nhà, đất của các Bộ, cơ quan trung ương chưa triển khai bán theo phương án đã được phê duyệt hoặc các cơ sở nhà, đất tiến hành thu hồi để tạo nguồn vốn triển khai di dời và bố trí nhà ở tái định cư cho các hộ dân trong khuôn viên trụ sở của các Bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế không có cơ sở nhà đất để bố trí tái định cư, không có nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất.

Bộ Xây dựng và Bộ tài chính đã thống nhất phương án xử lý nhà ở của các hộ dân
trong khuôn viên trụ sở các đơn vị, cơ quan Nhà nước

Song, đề nghị Bộ Tài chính thống nhất với UBND Tp.HCM theo hướng: giao UBND Tp.HCM chủ trì, lập phương án di dời; Bộ Tài chính bố trí nguồn chi phí từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất để UBND Tp.HCM thực hiện hoặc bàn giao một số cơ sở nhà, đất đã thu hồi cho UBND Tp.HCM bán tạo nguồn kinh phí di dời, thực hiện đầu tư xây dựng những dự án nhà ở tái định cư.

Nhằm đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý và di dời các hộ dân, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo danh sách, số lượng, diện tích nhà, đất của các hộ dân cần di dời.

Với những cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất để tạo nguồn kinh phí di dời nhưng tới nay vẫn chưa tiến hành thì đề nghị Bộ Tài chính thu hồi và xử lý theo đúng phương án nêu trên.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết