Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Trình tự giải quyết khiếu nại liên quan đến Luật Đất đai

20/11/2015 12:33

Hỏi: Xin luật sư cho biết các trình tự giải quyết khiếu nại về hành chính liên quan đến Luật Đất đai. Trong trường hợp người dân không đồng ý với quyết định đó thì trong thời gian bao lâu có quyền kiện ra tòa án giải quyết? Mong luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Luật Đất đai, Luật Khiếu nại tố cáo và Nghị định số 84/2007 ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện quyền sử dụng đất, thu hồi đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải quyết khiếu nại về đất đai thì trình tự giải quyết khiếu nại đối với hành vi hành chính, quyết định hành chính của chủ tịch UBND cấp huyện được quy định cụ thể: Trong thời hạn không quá 90 ngày, tính từ ngày chủ tịch UBND cấp huyện có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trong quản lý đất đai quy định tại Điều 162 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP mà người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đồng ý với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì họ có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện.

Trong vòng 90 ngày, nếu người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không
đồng ý với quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó thì họ
có quyền nộp đơn khiếu nại đến UBND cấp huyện

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật tố cáo và Khiếu nại. Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại hoặc người khác có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trong thời hạn không quá 45 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân hoặc có thể khiếu nại đến UBND cấp tỉnh. Nếu khiếu nại đến UBND cấp tỉnh thì chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định của Luật tố cáo, khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND cấp tỉnh là quyết định giải quyết lần 2, phải được công bố công khai và gửi cho người khiếu nại hoặc người khác có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Đồng thời, cơ quan nhận đơn khiếu nại có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi giải quyết khiếu nại.

Như vậy, bạn có thể nghiên cứu những quy định trên và vận dụng vào trường hợp cụ thể của mình để thực hiện việc khởi kiện ra tòa án trong trường hợp không đồng ý với quyết định hành chính của chính quyền địa phương.

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết