Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Tránh phát sinh cơ chế “xin - cho” trong cấp giấy phép xây dựng

05/12/2015 10:46

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Cụ thể, theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, ngoài những kết quả tích cực đã đạt được thì công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị vẫn còn những tồn tại, hạn chế như nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc đô thị dẫn đến lúng túng trong thực hiện cấp phép xây dựng; thậm chí đã có những công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về kiến trúc, quy hoạch theo giấy phép xây dựng được cấp (mật độ xây dựng, chiều cao công trình, số tầng, hình thức kiến trúc, khoảng lùi,...) đã làm ảnh hưởng đến không gian kiến trúc cảnh quan đô thị và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nguồn lực và đẩy mạnh lập các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị... để làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Tòa nhà tại 8b Lê Trực (Hà Nội) có sai phạm về xây dựng. Ảnh minh họa: KT

Song song đó, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo giấy phép được cấp và quản lý thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện làm phát sinh cơ chế “xin - cho” trong việc cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc cấp giấy phép xây dựng; kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát trong quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quy hoạch đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng ở các cấp chính quyền địa phương. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn, tiến hành xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng còn yêu cầu UBND các tỉnh, TP thực hiện các nhiệm vụ trên đây và báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đối với các công trình đang xây dựng trên địa bàn (gồm cả việc xử lý các trường hợp sai phạm) về Bộ Xây dựng trước ngày 31/12/2015 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Theo VOV)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết