Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Tp.HCM: Nợ thuế đất đai trong 2 tháng đầu năm lên tới hơn 10.000 tỷ đồng

08/04/2019 09:58

Hiệp Hội Bất động sản Tp.HCM (Horea) vừa công bố tổng số nợ ngân sách nhà nước Tp.HCM liên quan đến tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình.

Cụ thể, tổng số nợ trong năm 2017 là 1.632,6 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 677,4 tỷ đồng; nợ tiền sử dụng đất 965,2 tỷ đồng. Năm 2018, tổng số nợ 2.257,5 tỷ đồng, tăng 38,2% so với năm 2017, trong đó nợ tiền thuê đất 1.526,6 tỷ đồng; nợ tiền sử dụng đất 730,9 tỷ đồng. 

Trong 2 tháng đầu năm 2019, tổng nợ thuế  trên địa bàn Tp.HCM lên đến 10.110 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2018 tăng 13,5%. Các khoản nợ liên quan tới đất 1.370 tỷ đồng, chiếm 14% và đã có đến 76 doanh nghiệp xây dựng bất động sản nợ thuế tổng số tiền sử dụng đất 794 tỷ đồng. 

Hiệp Hội Bất động sản Tp.HCM cho biết, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách, và cũng là một căn cứ để Tp.HCM xem xét, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm. Song, Horea đề nghị mức tăng cần đảm bảo tính hợp lý, vừa phù hợp giá thị trường, đảm bảo nguồn thu ngân sách, vừa sức dân cũng như doanh nghiệp.

Được biết, 2019 cũng là năm cuối của chu kỳ bảng giá đất của Tp.HCM (2014-2019). Năm 2020, Tp.HCM sẽ ban hành Bảng giá đất cho chu kỳ 5 năm tiếp theo (2020-2024). Vì vậy, nếu hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 tăng cao sẽ tác động đến nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các hộ gia đình và cá nhân kể từ năm 2020 trở về sau. 

Mặt khác, năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, nên Hiệp hội đề nghị cân nhắc cẩn trọng các chính sách, trong đó có hệ số điều chỉnh giá đất, Bảng giá đất để giữ sự ổn định và an sinh xã hội. Vì vậy, Hiệp hội Horea kiến nghị các cơ quan chức năng của Tp.HCM tiếp tục xem xét, quyết định áp dụng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 cũng tương đương cách tính mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND (tăng từ 5%-8,33%), bởi mức đề xuất tăng từ 19% đến 30% của Liên Sở Tài chính - Sở Tài nguyên Môi trường là quá cao và chưa hợp lý. 

Nếu áp dụng phương án 2 trong trường hợp Tp.HCM cân đối được nguồn thu ngân sách cho năm 2019, không phụ thuộc nguồn thu ngân sách từ đất (do chỉ chiếm khoảng trên dưới 10%), thì Hiệp hội đề nghị HĐND, UBND Tp.HCM cân nhắc giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 như năm 2018.

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính) 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết