Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Sổ đỏ cấp không đúng đối tượng, huyện có thu hồi?

05/12/2015 11:11

Hỏi: Tình cờ tôi phát hiện có một miếng đất tại địa phương được huyện cấp sổ đỏ không đúng đối tượng. Tôi muốn hỏi, nếu tôi gửi đơn nêu rõ vụ việc thì chính quyền có thu hồi sổ đỏ đó hay không?

Huỳnh Bình (Cần Thơ)

Nếu sổ đỏ đã cấp không đúng đối tượng thì UBND huyện sẽ thu hồi

Trả lời:

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên giấy chứng nhận đã cấp;

b) Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Trường hợp giấy chứng nhận đã cấp sai thẩm quyền, sai đối tượng sử dụng đất, sai diện tích đất, không đúng mục đích sử dụng đất, không đủ điều kiện được cấp, thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, ngoại trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Đối với việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại điểm d, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp cùng với văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Vậy nên, nếu từ thông tin phản ánh của bà mà thanh tra cấp huyện có văn bản kết luận sổ đỏ đã cấp không đúng đối tượng thì UBND huyện sẽ thu hồi sổ đỏ đó.

Luật sư Trần Công Ly Tao

(Theo Pháp luật Tp.HCM)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết