Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Quyền lợi và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư?

20/11/2015 12:34

Hỏi: Hiện nay, khu chung cư của gia đình tôi đang sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng, thành phố đã nhiều lần cho cải tạo nhưng chưa thực hiện được. Năm 2015, có chủ trương xây dựng, song họp nhiều lần vẫn chưa có quyết định chính thức, bởi quyền lợi của các hộ dân chưa được đảm bảo.

Vì vậy, chúng tôi nhờ luật gia nêu cụ thể về quyền lợi cũng như trách nhiệm của người dân chủ sở hữu nhà chung cư khi được xây dựng, sửa chữa lại. Xin cảm ơn!

Thangletoan@gmail.com

Chủ sở hữu nhà chung cư được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản góp vốn hoặc đầu tư vốn để đầu tư cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Ảnh: ndh.vn

Trả lời:

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015 ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó có quy định về quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư liên quan đến dự án đầu tư cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư cụ thể:

Quyền của chủ sở hữu nhà chung cư gồm:

- Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản góp vốn hoặc đầu tư vốn để đầu tư cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư.

- Được lựa chọn hình thức bồi thường và bố trí tái định cư tại chỗ hoặc các hình thức bố trí nhà ở để phục vụ tái định cư cùng như các nội dung quy định tại Điều 14 của Nghị định này. Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu nhà chung cư được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với nhà ở đã được bố trí tái định cư.

- Đồng thời, được quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền thay đổi chủ đầu tư dự án và được bồi thường thiệt hại nếu như chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung và tiến độ của dự án theo quyết định chủ trương đầu tư dự án do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp thay đổi chủ đầu tư thì phải được thông qua hội nghị nhà chung cư và báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét và chấp thuận.

Trách nhiệm của chủ sở hữu nhà chung cư như sau:

Chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ công trình xây dựng hoặc nhà ở trong phạm vi dự án theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện các nghĩa vụ khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện dự án theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là những quy định mới nhất có hiệu lực từ tháng 12 năm nay, ông cùng các hộ dân nghiên cứu thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ của mình khi chung cư được xây dựng và sửa chữa lại.

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết