Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Phê duyệt quy hoạch chung huyện Phú Xuyên, tỷ lệ 1/10.000

20/11/2015 09:31

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5517/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030 với tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của huyện Phú Xuyên là 17.110,4 ha bao gồm: Đất khu vực nông thôn năm 2020 khoảng 15.609,5 ha, còn năm 2030 khoảng 14.905,03 ha; đất khu vực đô thị năm 2020 khoảng 1.388,6 ha, còn năm 2030 khoảng 2.205,37 ha; Theo dự kiến, quy mô dân số toàn huyện đến năm 2020 khoảng 215 nghìn người và đến năm 2030 là khoảng 245 nghìn người. Cụ thể, dân số khu vực đô thị đến năm 2020 khoảng 60 nghìn người, còn đến năm 2030 là khoảng 80 nghìn người; trong khi dân số khu vực nông thôn đến năm 2020 khoảng 155 nghìn người, còn năm 2030 khoảng 165 nghìn người.

UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng
huyện Phú Xuyên với tỷ lệ 1/10.000 đến năm 2030

Theo quyết định, huyện Phú Xuyên được phân thành 3 vùng chức năng cở bản. Trong đó, vùng phát triển đô thị là vùng xây dựng thuộc đô thị vệ tinh. Vùng gồm có 2 thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên và các xã Quang Trung, Đại Thắng, Sơn Hà, Nam Triều, Phúc Tiến, Nam Phong, Thụy Phú, Văn Nhân,...  Vùng kiểm soát phát triển đô thị - hành lang xanh là một bộ phận của hành lang xanh Thủ đô có chức năng phân tách không gian đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh bao gồm điểm sản xuất nông nghiệp và điểm dân cư nông thôn.

Được biết, thị trấn Phú Xuyên có vai trò là trung tâm huyện lỵ và có chức năng trung tâm hành chính, thể dục thể thao, dịch vụ thương mại, văn hóa của huyện Phú Xuyên, đồng thời hỗ trợ phát triển vùng nông thôn phía Nam huyện trong giai đoạn hình thành đô thị vệ tinh. Trong khi đó, thị trấn Phú Minh có vai trò là trung tâm dịch vụ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, có nhiệm vụ hỗ trợ cho các khu vực phát triển giai đoạn đầu tại đô thị vệ tinh. Cả 2 thị trấn này sẽ phát triển và mở rộng về phía Tây, gắn kết với không gian của đô thị vệ tinh sẽ hình thành trong giai đoạn dài hạn…

(Theo Trí thức trẻ)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết