Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Phải sử dụng đất trúng đấu giá theo đúng cam kết

20/11/2015 12:34

Hỏi: Ông Đinh Văn Mão tham gia đấu giá quyền sử dụng 200m2 đất do UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức. Đây là khu đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo quy hoạch thì các thửa đất đấu giá đều phải dành một phần diện tích để trồng cây xanh.

Trước khi tham gia đấu giá, ông Mão đã cam kết với UBND huyện, trong trường hợp trúng đấu giá thì ông sẽ dành 40m2 để trồng cây xanh theo quy hoạch. Sau khi ông Mão trúng đấu giá và được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện đã vẽ sơ đồ như sau:

 

Vậy ông Mão muốn biết, việc ông đã nộp tiền sử dụng 200m2 đất theo mục đích sử dụng là đất ở, nhưng diện tích để xây dựng công trình chỉ được 160m2, còn lại là diện tích trồng cây xanh thì có đúng quy định hiện hành không? Và sơ đồ thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên có đúng hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Luật Đất đai năm 2013:

Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất quy định như sau:

1. Đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất

Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai quy định, đất ở do cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất tại đô thị (nông thôn) gồm đất xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, ao, vườn trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị (nông thôn) phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch xây dựng đô thị (điểm dân cư nông thôn) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 14 và Khoản 1, Điều 4 Luật Xây dựng, việc xây dựng công trình phải theo quy hoạch, thiết kế, môi trường và bảo vệ cảnh quan; phù hợp với điều kiện xã hội, tự nhiên, đặc điểm văn hóa của từng địa phương, đảm bảo ổn định cuộc sống của nhân dân và tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Người được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất,
phải sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cam kết
sử dụng đất đúng mục đích khi trúng đấu giá

Còn Khoản 1, Điều 6 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Điều 6. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá. Theo đó, các đối tượng quy định tại Điều 2 của quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc Hội đồng đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng quy hoạch, mục đích khi trúng đấu giá.

Dựa theo các quy định của pháp luật nêu trên thì người được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì phải sử dụng đất đúng quy hoạch, đúng kế hoạch sử dụng đất cũng như cam kết sử dụng đất đúng mục đích khi trúng đấu giá.

Vì thế, đối với diện tích đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trúng đấu giá như đã nêu trong nội dung hỏi của ông Mão thì phải sử dụng theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và cam kết khi tham gia đấu giá.

Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Mão với diện tích 200m2 đất ở, thì trên sơ đồ tại trang 3 của Giấy chứng nhận có thể hiện phần diện tích ông đã cam kết trồng cây xanh theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt là đúng với quy định của pháp luật.

Nếu ông muốn biết thêm chi tiết đề nghị gửi đầy đủ hồ sơ đấu giá mà ông đã mua cũng với bản cam kết và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La để được giải đáp theo thẩm quyền.

(Bộ Tài nguyên và Môi trường)

(Theo Chính phủ)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết