Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Phải được nhận bồi thường khi bị thu hồi đất

20/11/2015 12:51

Hỏi: Năm 1986, cha tôi là ông Dương Đức Ngòi có khai phá diện tích đất 4.950m2 tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Sau đó, năm 1998 cha tôi đã cho tôi thửa đất này để canh tác trồng lúa, khoai... Thửa đất này của tôi cũng giống như các thửa đất của trên 10 hộ khác đều chưa được cấp sổ đỏ, song đã được chính quyền xã Sơn Mỹ chứng nhận nguồn gốc đất và chứng nhận không có tranh chấp.

Năm 2001, hai dự án nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Ba Cúc và Công ty TNHH Hưng Long đến thực hiện dự án trên đất của tôi. Theo đó, dự án của Công ty Hưng Long đã sử dụng 1.800m2 đất của tôi và họ đã đền bù. Nhưng dự án của Công ty Ba Cúc sử dụng 3.150m2 đất của tôi lại chưa thực hiện đền bù. Từ năm 2001 đến năm 2005, mặc dù dự án của Công ty Ba Cúc chưa thực hiện trên đất của tôi nhưng đã làm cho đất nhiễm mặn, hiện giờ không canh tác được (thiệt hại 2,5 triệu đồng/năm). Bắt đầu từ tháng 12/2005, Công ty Ba Cúc đã thi công dự án trên đất của tôi nhưng họ không nói gì về việc đền bù. Tôi muốn hỏi, vì sao đất của tôi sử dụng ổn định, lâu dài mà khi triển khai dự án Công ty Ba Cúc không bồi thường cho tôi và ai phải chịu trách nhiệm bồi thường này?

Dương Đức Tâm (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận)

Cá nhân, hộ gia đình phải được nhận bồi thường khi bị thu hồi đất

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 50 Luật Đất đai 2003, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp được UBND xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Căn cứ vào trình bày của ông và tư liệu kèm theo có thể thấy, diện tích đất 4.950m2 gia đình ông đã khai phá từ năm 1986 đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Vì ông chưa yêu cầu hoặc UBND xã Sơn Mỹ chưa triển khai cấp sổ đỏ nên thửa đất này chưa được cấp sổ đỏ.

Điều 8 Nghị định 197/ 2004/ NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ (về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất) quy định người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường: Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất không có các lọai giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3 của Điều này, tuy nhiên đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, giờ được UBND cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh chấp. Do đó, khi Công ty Ba Cúc triển khai dự án trên thửa đất 3.150m2 của ông thì công ty này phải thương lượng và bồi thường cho gia đình ông. Về điều này, Công ty Hưng Long đã thực hiện đúng. Việc bồi thường cho ông thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, ban bồi thường giải tỏa và chính quyền địa phương xã Sơn Mỹ.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

(Theo Sài Gòn đầu tư tài chính)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết