Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Nợ tiền sử dụng đất sẽ bị dừng cấp giấy phép xây dựng

20/01/2016 15:35

Những trường hợp nào chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, nợ tiền sử dụng đất thì sẽ bị dừng cấp giấy phép xây dựng.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành khẩn trương rà soát thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các dự án được cho thuê đất, giao đất.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế thành phố rà soát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp đã được cấp trích lục tạm thời phục vụ việc lập hồ sơ cấp phép xây dựng để xử lý.

Sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì làm thủ tục cấp trích lục bản đồ chính thức theo quy định.

Những trường hợp nào chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, nợ tiền
sử dụng đất thì sẽ bị dừng cấp giấy phép xây dựng

Theo đó, các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì làm thủ tục cấp trích lục bản đồ chính thức theo quy định; còn trường hợp được UBND TP. Hà Nội cho phép nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thì theo dõi và đôn đốc đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ.

Với các trường hợp chưa thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính, không thực hiện cam kết với nhà nước khi xin cấp trích lục bản đồ tạm thời phục vụ việc cấp phép xây dựng, nợ tiền sử dụng đất quá hạn thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hủy bỏ trích lục bản đồ tạm thời đã cấp cho chủ đầu tư; thông báo cho Sở Xây dựng để làm thủ tục tạm dừng thực hiện Giấy phép xây dựng theo quy định và thông báo công khai việc nợ tiền sử dụng đất quá hạn trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với các trường hợp vi phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với chủ đầu tư dự án; đồng thời xử lý và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật đất đai, rồi báo cáo UBND TP. Hà Nội trong tháng 1/2016.


(Theo Pháp luật Plus)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết