Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Nhà ở xã hội là căn hộ chung cư có diện tích tối đa 70 m2

20/11/2015 09:06

Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định, trường hợp nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế và xây dựng theo kiểu khép kín, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, đồng thời, tiêu chuẩn diện tích mỗi căn hộ tối đa là 70 m2 sàn và tối thiểu là 25 m2 sàn, đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, chủ đầu tư dự án được quyền điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Dựa vào tình hình cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh được điều chỉnh tăng tiêu chuẩn diện tích căn hộ tối đa, tuy nhiên mức tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa là 70 m2, đồng thời bảo đảm tỷ lệ số căn hộ trong dự án xây dựng nhà ở xã hội có diện tích sàn trên 70 m2 không quá 10% tổng số căn hộ nhà ở xã hội trong dự án.

Nếu nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70 m2, và hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần, ngoài ra phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Nhà ở xã hội là nhà chung cư thì căn hộ phải có diện tích mỗi
căn hộ tối đa là 70 m2 sàn và tối thiểu là 25 m2 sàn

Nếu dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận. Với những dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì UBND cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, việc thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng xây dựng cũng như phù hợp với quy hoạch và điều kiện tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ.

Đối với những dự án xây dựng nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phải áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Nếu chủ đầu tư dự án đề xuất được áp dụng mẫu thiết kế khác thì phải được cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chấp thuận.

(Theo Chính phủ)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết