Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Nhà đã chỉ định trong di chúc có được bán không?

20/11/2015 12:32

Hỏi: Năm ngoái, tôi có lập di chúc để lại từng phần tài sản cho con, cháu. Nhưng nay tôi có việc phải bán bớt căn nhà (đã chỉ định cho đứa cháu trong di chúc) để lấy tiền chi trả thì có được không? Và tôi có quyền sửa di chúc đã lập hay không? (vì nó đã được công khai trong gia đình).

Phạm Văn G. (huyện Hóc Môn, Tp.HCM)

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế,
thậm chí hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào

Trả lời:

Điều 648 Bộ luật Dân sự năm 2005, quy định người lập di chúc có các quyền sau:

- Chỉ định người thừa kế hoặc truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

- Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

- Sử dụng một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

- Có quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

- Có quyền chỉ định người giữ di chúc, người phân chia di sản, người quản lý di sản.

Bên cạnh đó, Điều 662 bộ luật trên quy định về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế di chúc như sau đây:

- Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế di chúc vào bất cứ lúc nào.

- Nếu người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; trong trường hợp một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

- Còn nếu người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước sẽ bị hủy bỏ.

Theo quy định trên, mặc dù ông đã lập di chúc phân chia tài sản cho từng người, đồng thời ông đã công khai việc này, tuy nhiên ông vẫn có quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế di chúc bất cứ lúc nào ông muốn.

Ngoài ra, ông cũng có quyền bán bất cứ tài sản nào của mình cho dù nó đã được chỉ định trong di chúc. Trong trường hợp này, ông hoàn toàn có quyền bán căn nhà mà ông đã chỉ định cho người cháu. Vì theo quy định của pháp luật, di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người lập di chúc chết.

Luật sư Lê Đăng Liệu
Trưởng văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (Tp.HCM)

(Theo Pháp luật Tp.HCM)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết