Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Nguyên tắc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

16/12/2015 10:03

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, Thông tư 26 quy định rõ loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng gồm có: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn; dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh cũng được thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, thông tư 26 cũng quy định cụ thể nguyên tắc thực hiện thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai. Theo đó, chủ đầu tư được thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó.

Việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai
chỉ được thực hiện khi các tài sản có đủ các điều kiện thế chấp

Cá nhân, tổ chức xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở đó. Cá nhân, tổ chức mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng để mua chính nhà ở đó.

Đặc biệt, việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện khi các tài sản có đủ các điều kiện thế chấp.

Nếu chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì khi thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở đó chỉ được thế chấp dự án không bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai này.

Nếu đã thế chấp quyền tài sản liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai thuộc diện được thế chấp theo quy định của pháp luật thì không được thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại thông tư này.

Thông tư 26 cũng quy định, chủ đầu tư khi nhận được thông báo của bên nhận thế chấp về việc nhà ở hình thành trong tương lai đang được thế chấp thì không được làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai đó cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nếu chưa có văn bản đồng ý của bên nhận thế chấp.

(Theo Trí thức trẻ)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết