Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Người sử dụng đất có được bảo lãnh vay vốn bằng quyền sử dụng đất?

20/11/2015 12:38

Hỏi: Gia đình tôi có một thửa đất, nay tôi muốn sử dụng thửa đất này để thế chấp cho người khác vay vốn tại ngân hàng. Nhưng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lại từ chối thực hiện với lý do Luật Đất đai 2013 đã bãi bỏ quy định người sử dụng đất có quyền bảo lãnh cho bên thứ 3 vay vốn bằng quyền sử dụng đất.

Người dân không có quyền dùng quyền sử dụng đất để bảo lãnh cho người khác vay vốn

Tôi muốn hỏi, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối trường hợp của tôi như vậy có đúng quy định không? Nếu đúng, thì căn cứ vào quy định nào? - Ông Nguyễn Thành Huy (Tuyên Quang).

Trả lời:

Luật Đất đai năm 2013 có quy định người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất của mình nhưng lại không có quy định về quyền được bảo lãnh. Do đó, ông được quyền thế chấp quyền sử dụng đất của mình.

Tuy nhiên, pháp luật đất đailại  không quy định về việc thế chấp quyền sử dụng đất cho người thứ 3 được vay vốn. Do đó, việc ông đề nghị được dùng quyền sử dụng đất của mình để thế chấp cho bên thứ 3 vay vốn là không có cơ sở.

Văn phòng đăng ký chỉ có nghĩa vụ đăng ký việc ông Huy thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức kinh tế khác. Việc thế chấp quyền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ nào là tuân theo quy định của pháp luật về dân sự.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Theo Theo Chính phủ)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết