Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Luật mới quy định như thế nào về khiếu nại đất đai?

05/12/2015 11:12

Nhiều bạn đọc thắc mắc, trong việc giải quyết các khiếu nại về đất đai, quy định của Luật Đất đai năm 2013 có gì khác so với luật cũ? Đối với những quyết định giải quyết của chủ tịch UBND cấp tỉnh thì người dân có còn được khiếu nại tiếp tới cấp trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ…) hay khởi kiện ra Tòa án?

Trả lời:

Luật Đất đai năm 2003 đã quy định rõ trình tự, thủ tục của việc giải quyết khiếu nại tại Điều 138. Cụ thể, trường hợp khiếu nại do chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng thuận thì có quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc tiếp tục khiếu nại tới chủ tịch UBND cấp tỉnh. Còn trường hợp khiếu nại do chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng thuận thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 quy định việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện theo quy định chung của Luật Tố tụng hành chính và Luật Khiếu nại. Theo đó, Điều 204 quy định như sau: Thứ nhất, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện hành vi hành chính hoặc quyết định hành chính về quản lý đất đai. Thứ hai, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính về đất đai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, khởi kiện hành vi hành chính, quyết định hành chính về đất đai tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Thu hồi đất để xây dựng một dự án nhà ở. Ảnh: HTD

Có thể nói, đối với Luật Đất đai 2013, người dân cần lưu ý trường hợp khiếu nại do chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng thuận thì có quyền khiếu nại lần hai tới bộ trưởng quản lý lĩnh vực, ngành hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Vậy hành vi hành chính về việc quản lý đất đai là những hành vi nào? Quyết định hành chính về việc quản lý đất đai là những loại quyết định nào?.

Đối với câu hỏi trên, viện dẫn Luật Tố tụng hành chính, luật sư trả lời, quyết định hành chính là văn bản do các cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức, cơ quan khác hoặc người có thẩm quyền trong các tổ chức, cơ quan đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong công tác quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hay một số đối tượng cụ thể.

Trên cơ sở đó có thể hiểu quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai là quyết định cho thuê đất, giao đất, trưng dụng đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gia hạn thời hạn sử dụng đất, cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai đó là hành vi của cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức, cơ quan khác hoặc của người có thẩm quyền trong tổ chức, cơ quan đó thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

Luật sư Lê Văn Hoan
(Đoàn Luật sư Tp.HCM)

(Theo Pháp luật Tp.HCM)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết