Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Lĩnh vực bất động sản cần thoái 6.079 tỷ đồng

05/12/2015 08:30

Bộ Tài chính nêu trong báo cáo mới nhất liên quan tới tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vào 5 lĩnh vực nhạy cảm là bất động sản (BĐS), chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư và tài chính – ngân hàng.

Kể từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011, tổng giá trị đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm mà các Tổng Công ty nhà nước,  Tập đoàn kinh tế cần phải thoái là 23.325 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến tháng 10/2015, lũy kế số thoái vốn vào 5 lĩnh vực nhạy cảm đã thoái được 9.866 tỷ đồng (bằng 42% số cần phải thoái cuối năm 2011), thu được 9.496 tỷ đồng và đầu tư thêm 4.538 tỷ đồng (do chia cổ tức bằng cổ phiếu). Bộ Tài Chính cho biết, số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cần phải thoái tiếp từ nay đến cuối năm 2015 là gần 16.200 tỷ đồng (do một số đơn vị điều chỉnh lại Đề án tái cơ cấu nên số phải thoái giảm 1.731 tỷ đồng). Cụ thể, lĩnh vực BĐS là 6.079 tỷ đồng, tài chính - ngân hàng là 9.113 tỷ đồng, chứng khoán là 233 tỷ đồng,…

Năm 2015, lũy kế đến tháng 10, lĩnh vực BĐS thoái vốn nhiều nhất với 2.930 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, từ năm 2012 đến tháng 10/2015, lũy kế số thoái vốn vào 5 lĩnh vực nhạy cảm mới chỉ đạt gần 10 nghìn tỷ đồng (bằng 42% số cần phải thoái cuối năm 2011). Tình hình thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp vào 5 lĩnh vực nhạy cảm của các Tổng Công ty nhà nước, Công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế năm 2014 chỉ đạt hơn 4.200 tỷ đồng. Trong đó, giá trị thu được 4.292 tỷ đồng và giá trị thoái vốn là 4.184 tỷ đồng.

Được biết, một số Công ty mẹ có giá trị thoái vốn đầu tư trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng (tính theo giá trị sổ sách) tương đối lớn trong năm 2014 điển hình như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thoái 780 tỷ đồng; Tập đoàn điện lực Việt Nam thoái được 588 tỷ đồng; Tập đoàn Công nghiêp Cao su Việt Nam thoái 381 tỷ đồng; Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thoái 381 tỷ đồng; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thoái 315 tỷ đồng;… Theo Đề án tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt tính đến 31/12/2014, tổng số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm còn phải thoái là 22.363 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng năm 2015, lũy kế đến tháng 10, các đơn vị đã thu được hơn 4.100 tỷ đồng, thoái được hơn 4.400 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực BĐS thoái vốn nhiều nhất với 2.930 tỷ đồng, đứng thứ hai là lĩnh vực tài chính ngân hàng thoái vốn hơn 1.200 tỷ đồng, tiếp đó là quỹ đầu tư cũng đạt hơn 170 tỷ đồng, còn chứng khoán mới chỉ đạt 41 tỷ đồng.

(Theo Thời báo kinh doanh)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết