Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Khi không thi công có nên hoàn công công trình?

20/11/2015 12:44

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, hiện có khách hàng muốn nhờ lập bản vẽ và đóng dấu hoàn công công trình xây dựng tư nhân, trong khi công trình ấy không phải do chúng tôi tham gia thi công mà là một doanh nghiệp khác đã giải thể.

Xin hỏi, khi doanh nghiệp chúng tôi lập bản vẽ hoàn công công trình xây dựng như trên thì có bị ràng buộc gì về pháp lý, các loại thuế không?

(lequan7878@... )

Trả lời

Về việc lập bản vẽ và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng, căn cứ khoản 11, điều 25 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6-2-2013 của Chính phủ, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

Theo hướng dẫn tại khoản 3, điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 25-7-2013, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công đối với công trình do mình thi công theo mẫu đính kèm phụ lục số 2 của thông tư này.

Theo mẫu, dấu bản vẽ hoàn công chỉ thể hiện mối liên quan giữa nhà thầu thi công xây dựng công trình và đơn vị giám sát. Ngoài việc lập bản vẽ nêu trên, nhà thầu xây dựng công trình còn phải lập báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình.

Nội dung bản báo cáo này sẽ xác định khối lượng công việc mà nhà thầu thi công xây dựng công trình đã thực hiện, đánh giá về chất lượng… , báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Như vậy, nhà thầu nào thi công xây dựng công trình, thì nhà thầu đó có trách nhiệm tiến hành những công việc nêu trên.

Mục đích của việc lập bản vẽ hoàn công và báo cáo là để xác định nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng đối với chủ đầu tư đã hoàn tất. Vì vậy, nếu công ty của ông/bà nhận thực hiện lập bảo vẽ hoàn công và biên bản như bạn nói là không đúng với quy định của pháp luật.

Lý do, đơn vị ông/bà không thi công thì không có căn cứ để lập bản vẽ hoàn công và báo cáo hoàn thành công trình cũng như không thể xác định những vấn đề thuộc công việc do người khác thực hiện.

Trong trường hợp công ty của ông/bà thực hiện những công việc nêu trên, thì đồng nghĩa với việc công ty của ông/bà là đơn vị thi công. Theo đó, các bên phải có đầy đủ hợp đồng thi công, lúc đó quyền và nghĩa vụ của công ty sẽ là quyền và nghĩa vụ của đơn vị thi công công trình xây dựng, thuế liên quan đến công việc nêu trên sẽ là thuế như khi công ty của ông/bà nhận thi công công trình xây dựng.

Trân trọng,

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thư
(Công ty Luật TNHH Sách Vàng Việt Nam)

(Theo TTO)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết