Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Hướng dẫn giải quyết nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

05/12/2015 10:51

Mới đây, Bộ Xây dựng đã phúc đáp Sở Xây dựng Tp.HCM về đề nghị hướng dẫn giải quyết cho một số trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Theo Bộ Xây dựng, việc xem xét giải quyết về loại nhà ở này cần phải dựa trên tài liệu, hồ sơ của từng trường hợp cụ thể.


Bộ Xây dựng đã hướng dẫn giải quyết một số trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Trường hợp thứ nhất, nhà thuộc diện vắng chủ mà Nhà nước đã đưa ra văn bản quản lý, bố trí sử dụng song tới nay, diện tích nhà nguyên thủy đã bị người sử dụng phá dỡ để tiến hành cải tạo, xây dựng lại nhà ở mới thì không cần phải ban hành quyết định xác lập sở hữu toàn dân. Công tác quản lý những nhà này phải triển khai theo quy định pháp luật về việc quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Trường hợp thứ hai, Nhà nước đã bố trí nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (kể cả trường hợp người sử dụng đã phá dỡ nhà để tiến hành cải tạo, xây dựng lại nhà ở mới) thì triển khai bán theo quy định tại Mục 1, Mục 5 chương V của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở; trường hợp được Nhà nước bố trí đất để tiến hành xây dựng nhà ở thì xem xét công nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

(Theo Báo Xây dựng Online)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết