Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư để xây NƠXH cho thuê

20/11/2015 09:07

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH), trong đó quy định rõ về vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng NƠXH.

Cụ thể, đối tượng được vay vốn bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã là chủ đầu tư dự án NƠXH không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy đinh tại Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở để cho thuê mua, cho thuê hoặc bán; các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp và dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động của chính doanh nghiệp, hợp tác xã đó mà không thu tiền thuê nhà hoặc có thu tiền thuê nhà nhưng với giá thuê không vượt quá khung giá cho thuê NƠXH do UBND cấp tỉnh ban hành; cá nhân, hộ gia đình bỏ vốn đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê mua, cho thuê hoặc bán.

Theo đó, mức cho vay tối đa đối với xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay; còn đối với xây dựng NƠXH để cho thuê mua hoặc bán thì bằng 70% tổng mức đầu tư của phương án vay, dự án và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Mức cho vay tối đa đối với xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê bằng 80% tổng mức đầu tư dự án hoặc phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay

Đối với việc đầu tư xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê, thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trong khi đó, thời hạn cho vay đối với việc đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê mua thì tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Còn đối với dự án đầu tư NƠXH để bán, thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Nếu khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu theo quy định nêu trên thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ; đồng thời, lãi suất cho vay ưu đãi của các TCTD do NHNN Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

(Theo Thời báo ngân hàng)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết