Được đền bù 100% đối với xây dựng có phép trên đất nông nghiệp bị giải tỏa

15/03/2019 14:39

Đây là một trong những nội dung nằm trong chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở tại Tp.HCM.

Mới đây, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã thông qua chủ trương chính sách hỗ trợ đối với nhà, công trình, vật kiến trúc thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất ở. Hội đồng Thẩm định bồi thường TP được giao nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể chính sách hỗ trợ đến các quận, huyện để thực hiện chính sách một cách đồng bộ, thống nhất, từ đó, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đang trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND TP.

Các thành viên Hội đồng thống nhất báo cáo đã trình UBND TP chính sách bồi thường 100% giá trị tài sản đối với nhà ở, công trình, vật kiến trúc được xây trên đất nông nghiệp bị giải tỏa nếu có giấy phép xây dựng hợp lệ.  

Chính sách này đưa ra theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất, giúp giảm bớt các khiếu nại, khiếu kiện và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất, từ đó, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020… Đây được xem là chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các quận - huyện trên địa bàn TP trong suốt thời gian qua. 

Cùng với đó, sẽ thực hiện bồi thường 70% giá trị tài sản đối với nhà, công trình, vật kiến trúc xây không có giấy phép trước ngàỵ 15/10/1993; hỗ trợ 50% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc đối với công trình xây không phép  từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004; hỗ trợ 30% giá trị xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc đối với công trình xây không phép trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2006.

Mức hỗ trợ đối với những trường hợp xây dựng không phép trước ngày 01/7/2006 nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc là 50% so với mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm.

Còn với những trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc không phép từ ngày 01/7/2006 trở về sau sẽ không được tính hỗ trợ.

(Theo Báo Xây dựng Online) 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza