Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Doanh thu thị trường bảo hiểm đạt 68.000 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm

04/01/2016 14:35

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường khoảng 68 nghìn tỷ đồng, tăng 21,43% so năm 2014 - là mức tăng mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế 152.500 tỷ đồng, tăng 16% so năm 2014; tổng tài sản toàn thị trường 201.100 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết đã tập trung chỉ đạo phát triển các nghiệp vụ, sản phẩm bảo hiểm mới như: bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, bảo hiểm tàu cá, thuyền viên theo Nghị định 67, hoàn chỉnh nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí tự nguyện...

Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đều đảm bảo khả năng thanh toán theo quy định.

Năm 2015, thị trường bảo hiểm đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015, trên cả 3 lĩnh vực: Thống nhất về mặt thể chế giữa các bộ luật, luật cơ bản (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp) với Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Đạt được chỉ tiêu cơ bản về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, đầu tư trở lại nền kinh tế; hoàn thành việc thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm.

Như vậy, với tổng doanh thu đạt khoảng 68.000 tỷ đồng, thì thị trường bảo hiểm có mức doanh thu cao nhất trong 5 năm qua. Năm 2014, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 14,89% so với năm 2013. Năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường chỉ tăng 7,6% so với năm 2012. Con số tăng trưởng của năm 2012 là 11% so với năm 2011.

Trong kết quả của thị trường bảo hiểm năm 2015, đáng chú ý doanh thu khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đã tăng trưởng mạnh hơn cả.

Sơn Hà

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết