Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Đà Nẵng đề xuất 80 dự án động lực trọng điểm trong 5 năm tới

09/08/2021 11:04

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND Tp.Đà Nẵng đã rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục dự án trọng điểm, mang tính động lực là 80 dự án. Gồm có 50 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, 4 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các Bộ, Ngành và 26 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Mới đây, UBND Tp.Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Theo tờ trình này, tổng số dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 được HĐND Thành phố thông qua tại các Nghị quyết là 76 dự án. Trong đó đã hoàn thành 10 dự án; 44 dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025; đề nghị đưa 22 dự án ra khỏi danh mục dự án trọng điểm, động lực.

Trong giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố đã rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục dự án trọng điểm, mang tính động lực là 80 dự án. Gồm có 50 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; 4 dự án đầu tư từ nguồn vốn của các Bộ, Ngành; 26 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Trong đó có 48 dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục đôn đốc, triển khai thực hiện; 32 dự án bổ sung mới giai đoạn 2021-2025 thì có 20 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, 12 dự án đầu tư từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Nút giao thông cầu Trần Thị Lý, một công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng đang được xây dựng.

Riêng đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 50 dự án với tổng mức đầu tư 39.046 tỷ đồng (nhu cầu vốn bố trí cho giai đoạn 2021-2025 là 18.908 tỷ đồng). Cụ thể, 30 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 29.914 tỷ đồng, nhu cầu vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 10.999 tỷ đồng. Trong đó Nhu cầu vốn các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 9.116 tỷ đồng; Nhu cầu vốn các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 1.883 tỷ đồng.

20 dự án mới bổ sung giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư 9.132 tỷ đồng, nhu cầu vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 7.909 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn các dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 2.933 tỷ đồng; Nhu cầu vốn các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công là 4.976 tỷ đồng.

Tờ trình này của UBND TP. Đà Nẵng sẽ được xem xét trong kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân. Tp.Đà Nẵng trong tháng 8/2021.

Theo Nhịp sống kinh tế

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết