Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện

25/12/2015 16:04

Trường hợp dự án do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể trùng với cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện là phòng được giao chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Thế Hùng (TP. Cần Thơ) phản ánh, cơ quan chuyên môn về xây dựng là phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, có thể hiểu là Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Hạ tầng.

Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư theo giải thích Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là "Cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định". Ông Hùng hỏi, vậy phải hiểu cơ quan này ở cấp huyện là cơ quan nào, có khác với cơ quan chuyên môn về xây dựng khi Chủ tịch UBND huyện là người quyết định đầu tư không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện là phòng được giao chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông tư số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng ở đô thị là Phòng Quản lý đô thị.

Cơ quan chuyên môn mà thuộc người quyết định đầu tư đã được quy định cụ thể tại Khoản 14, Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trường hợp dự án do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể trùng với cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư.Bộ Xây dựng


(Theo Báo Xây dựng Online)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết