Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Chủ sở hữu nhà tái định cư có trách nhiệm gì?

20/11/2015 12:35

Hỏi: Gia đình tôi vừa được chuyển đến khu nhà ở tái định cư. Vậy tôi muốn biết trách nhiệm của chủ sở hữu nhà như quản lý, vận hành, bảo trì và ưu tiên trong khai thác kinh doanh dịch vụ ở các tầng dưới... Tôi rất mong luật gia trả lời giúp tôi.

(ngocthanh87@gmail.com)

Trả lời:

Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015 ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có quy định việc quản lý, sử dụng nhà ở phục vụ tái định cư được quy định: Chủ sở hữu nhà ở tái định cư có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Đối với nhà chung cư, chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng nhà chung cư; đồng thời, chủ sở hữu phải đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này, phải đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ. Với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì còn phải tuân thủ các quy định tại Chương V của Nghị định 99/2015; nếu là nhà ở xã hội thì còn phải tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội.

Chủ sở hữu nhà ở tái định cư có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì nhà ở thuộc sở hữu của mình theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định và pháp luật có liên quan

Đối với nhà ở tại khu vực nông thôn thì phải bảo đảm môi trường, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy; tuân thủ các quy định về văn minh cộng đồng dân cư, nếp sống văn hóa, quản lý duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực nơi có nhà ở. Hoạt động khai thác kinh doanh và dịch vụ trong nhà chung cư phục vụ tái định cư được quy định: Với những trường hợp mua một số căn hộ hoặc một số tầng trong nhà chung cư thương mại để làm nhà ở tái định cư thì ưu tiên cho cá nhân, hộ gia đình tái định cư được khai thác phần diện tích kinh doanh, dịch vụ trong nhà chung cư đó (nếu có) thông qua hình thức đấu giá nếu các đối tượng này có giá bỏ thầu thuê bằng với giá bỏ thầu của các đối tượng khác trong nhà chung cư đó.

Còn những trường hợp xây dựng nhà chung cư để bố trí tái định cư thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 1/3 diện tích kinh doanh, dịch vụ của nhà chung cư đó cho các cá nhân, hộ gia đình được tái định cư thuê (nếu có nhu cầu) thông qua đấu giá theo nguyên tắc công khai, minh bạch để tạo công ăn việc làm cho các cá nhân, hộ gia đình này; Theo đó, kinh phí thu được từ hoạt động kinh doanh đối với toàn bộ phần diện tích kinh doanh dịch vụ sau khi trừ các chi phí kinh doanh hợp lý, UBND cấp tỉnh được dùng kinh phí này để hỗ trợ cho kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác quản lý vận hành nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn. Quản lý và vận hành nhà ở quy định nêu ở phần trên phải được thực hiện theo quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)
 

Bình luận (0)

  • Hiền Trần 08:00 01/01/1970

    Hay thật chỉ với 20m2 mà có thể thiết kế nội thất đầy đủ tiện nghi như những ngôi nhà lớn

    0 Thích Trả lời
    Vui lòng nhập họ tên!
    Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 10 ký tự!
Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết