Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Các thủ tục và chi phí khi chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư.

19/05/2016 14:22

Để thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất để ở (thổ cư hoặc đất để xây nhà), bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ về quyền sử dụng đất của mình, đảm bảo không tranh chấp, không giả mạo…

Luật kinh doanh nhà hình thành trong tương lai

Bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh nếu thỏa mãn các điều kiện: có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết ...

Căn cứ theo điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Để thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất để ở (thổ cư hoặc đất để xây nhà), bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ về quyền sử dụng đất của mình, đảm bảo không tranh chấp, không giả mạo…

Ban đầu, bạn cần phải làm một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để nộp lên sở Tài nguyên và Môi trường nơi lô đất cần chuyển đổi. Hồ sơ bao gồm: đơn đề nghị chuyển mục đích về quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khoảng 15 ngày hồ sơ của bạn sẽ được thẩm tra, xác minh thực địa, xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết... Sau khi kiểm tra hồ sơ của bạn và những quy hoạch sắp tới của nhà nước không ảnh hưởng đến lô đất của bạn thì sẽ được giải quyết.

Bên cạnh đó, bạn cần phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

 Nhà nước sẽ thu tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất được tính bằng 50% chênh lệch giữa giá đất “để ở” và giá đất “nông nghiệp” trong cùng một thời điểm, khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nói cách khác cho rõ hơn, giá đất để ở là 1.000.000đ/m2, giá đất nông nghiệp là 200.000đ/m2 trong cùng một thời điểm thì nhà nước sẽ tính như sau: Lấy 1.000.000đ  – 200.000đ = 800.000đ. Sau đó, lấy 50% của  800.000đ là 400.000đ. Như vậy, bạn sẽ phải đóng cho nhà nước 400.000đ/m2 đất.

Trường hợp mà nhà nước “giao” chuyển từ đất nông nghiệp sang đất để ở thì không thu tiền.

Riêng đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi mà muốn chuyển đổi như vậy thì nhà nước sẽ “miễn” hoặc giảm 50% mức chênh lệch đó.

Trường hợp mà hộ gia đình không có khả năng để thanh toán hoàn toàn chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì sẽ được trả góp trong vòng 5 năm. Kể từ sau khi nhà nước cấp giấy chuyển đổi, nhà nước sẽ giảm 2%/năm tiền thuế đất, được tính trên số tiền trả nợ trước hạn nếu bạn trả hoàn toàn chi phí chuyển đổi trước thời hạn 5 năm.

Những điều đó cho thấy, chính sách thu tiền sử dụng đất hiện nay quy định là phù hợp về quyền lợi, nghĩa vụ và ưu đãi hơn cho hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

                                                                                  Thành Trung - Alinhadat.vn

Luật bồi thường đất đai khi bị nhà nước thu hồi.

Chúng ta phải xét đến việc đất đai của hộ dân đó có được đền bù hay không? Nếu có thì mức đền bù như thế nào cho phù hợp?

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết