Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

6 điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

04/01/2016 13:11

Để được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (BĐS), Quyết định 1376/QĐ-BXD quy định các dự án (bao gồm dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư và dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư) phải đáp ứng 6 điều kiện.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1376/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính mới ban hành về việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS.

Theo đó, việc triển khai các thủ tục hành chính để chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư sẽ do UBND cấp tỉnh tiến hành.

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS đối với dự án do UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện quyết định việc đầu tư sẽ do Sở Xây dựng và các Sở Quản lý chuyên ngành do UBND cấp tỉnh quy định chịu trách nhiệm thi hành.

Muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS,
dự án phải phải đáp ứng 6 điều kiện

Để được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (BĐS), Quyết định 1376/QĐ-BXD quy định các dự án (bao gồm dự án BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư và dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư) phải đáp ứng 6 điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt.

Thứ hai, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường và giải phóng mặt bằng. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.

Thứ ba, dự án không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Thứ tư, dự án này phải đảm bảo không có quyết định thu hồi dự án hay thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

Thứ năm, chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

Thứ sáu, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS phải là doanh nghiệp kinh doanh BĐS, có đủ năng lực tài chính, đồng thời cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nội dung, tiến độ dự án.

(Theo Báo Hải Quan)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết