Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

4 tiêu chí và 3 đối tượng được mua NOXH theo Nghị định mới

20/11/2015 09:07

Theo tin tức phát đi từ Văn phòng chính phủ vào chiều tối ngày 10/11 về Nghị định mới về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NOXH) thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo 4 tiêu chí.

Cụ thể, nhóm 4 tiêu chí đó là:

1- Có khó khăn về nhà ở: Hộ dân chưa có nhà ở (40 điểm); hoặc có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân đầu người đạt dưới 10m2/người (30 điểm).

2- Đối tượng:

- Đối tượng 1: Gồm những người lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (30 điểm).

- Đối tượng 2: Những người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; học sinh, sinh viên đang học tại các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh của trường dân tộc nội trú công lập được dùng nhà ở trong thời gian học tập (20 điểm).

- Đối tượng 3: Những người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; những người đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật nhà ở; các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (40 điểm).

3- Ưu tiên khác: Các hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc nhóm đối tượng 1, 2 (10 điểm); các hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 (7 điểm); các hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 (4 điểm).

4- Ưu tiên do UBND cấp tỉnh quy định (theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có) (10 điểm).


Nghị định mới có bổ sung một số nội dung về tiêu chí chọn đối tượng được mua NOXH

Sau khi đã xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ mà chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng sẽ thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người mua nhà. Trong trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ và bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ mà chủ đầu tư công bố thì chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn đối tượng theo hình thức bốc thăm công khai.

Liên quan đến nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH đầu tư xây dựng theo dự án, nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn so với tổng số căn hộ mà chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ sẽ được thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người mua nhà.

Nếu người mua, thuê, thuê mua NOXH không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án họ đã đăng ký thì cần hoàn trả hồ sơ để họ tiếp tục đăng ký tại các dự án khác, trong cả trường hợp họ không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)
 

Bình luận (0)

Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập nội dung! Ít nhất 20 ký tự!

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết