Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza
Loading...
Tìm kiếm mở rộng

Nhà bán quận Thủ Đức dưới 2 tỷ

Tìm thấy 681 tin rao
ban-nha-cap-4-hem-609-quoc-lo-13-p-hiep-binh-chanh-tp-thu-duc

15 ngày trước

5

BÁN NHÀ CẤP 4 HẺM 609 QUỐC LỘ 13 ,P. HIỆP BÌNH CHÁNH ,TP, THỦ ĐỨC

Giá 460 triệu

Giá thỏa thuận

hiệp bình chánh thủ đức phường hiệp bình chánh
ban-nha-cap-4-hem-609-quoc-lo-13-p-hiep-binh-chanh-tp-thu-duc

Manh Quỳnh

0977015086

ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

16 ngày trước

5

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 7 Chỗ 520 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Giá 570 triệu

Giá thỏa thuận

Đinh Thị Thi phường hiệp bình phước
ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

Tài Thịnh

0938975626

ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

16 ngày trước

5

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 7 Chỗ 520 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Giá 570 triệu

Giá thỏa thuận

Đinh Thị Thi phường hiệp bình phước
ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

Huy Pap

0938975626

ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

16 ngày trước

5

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 7 Chỗ 520 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Giá 570 triệu

Giá thỏa thuận

Đinh Thị Thi phường hiệp bình phước
ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

Manh Quỳnh

0938975626

ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

16 ngày trước

5

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 7 Chỗ 520 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Giá 570 triệu

Giá thỏa thuận

Đinh Thị Thi phường hiệp bình phước
ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

Tín Ngiã

0938975626

ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

16 ngày trước

5

Bán Nhà Hẻm Xe Hơi 7 Chỗ 520 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức

Giá 570 triệu

Giá thỏa thuận

Đinh Thị Thi phường hiệp bình phước
ban-nha-hem-xe-hoi-7-cho-520-quoc-lo-13-hiep-binh-phuoc-thu-duc

Vượng Phát

0938975626

ban-nha-moi-hiep-binh-chanh-thu-duc

16 ngày trước

4

BÁN NHÀ MỚI HIỆP BÌNH CHÁNH THU ĐỨC

Giá 74 triệu

Giá thỏa thuận

đường 40 Hiệp Bình Chánh
ban-nha-moi-hiep-binh-chanh-thu-duc

Vượng Phát

0977015086

ban-nha-hiep-binh-chanh-thu-duc-ngay-canh-gigamail-thu-duc

16 ngày trước

5

BÁN NHÀ HIỆP BÌNH CHÁNH THỦ ĐỨC NGAY CẠNH GIGAMAIL THỦ ĐỨC

Giá 520 triệu

Giá thỏa thuận

hiệp bình chánh thủ đức phường hiệp bình chánh
ban-nha-hiep-binh-chanh-thu-duc-ngay-canh-gigamail-thu-duc

Manh Quỳnh

0977015086

ban-nha-cap-4-hem-609-quoc-lo-13-p-hiep-binh-chanh-tp-thu-duc

16 ngày trước

5

BÁN NHÀ CẤP 4 HẺM 609 QUỐC LỘ 13 ,P. HIỆP BÌNH CHÁNH ,TP, THỦ ĐỨC

Giá 460 triệu

Giá thỏa thuận

hiệp bình chánh thủ đức phường hiệp bình chánh
ban-nha-cap-4-hem-609-quoc-lo-13-p-hiep-binh-chanh-tp-thu-duc

Tín Ngiã

0977015086

can-ban-nha-dep-hiep-binh-chanh-1-tret-hai-lau

17 ngày trước

5

CẦN BÁN NHÀ ĐẸP HIỆP BÌNH CHÁNH 1 TRỆT HAI LẦU

Giá 560 triệu

Giá thỏa thuận

Đường 40 hiệp bình chánh Hiệp Bình Chánh
can-ban-nha-dep-hiep-binh-chanh-1-tret-hai-lau

Tín Ngiã

0977015086

can-ban-nha-dep-hiep-binh-chanh-1-tret-hai-lau

17 ngày trước

5

CẦN BÁN NHÀ ĐẸP HIỆP BÌNH CHÁNH 1 TRỆT HAI LẦU

Giá 560 triệu

Giá thỏa thuận

Đường 40 hiệp bình chánh Hiệp Bình Chánh
can-ban-nha-dep-hiep-binh-chanh-1-tret-hai-lau

Vượng Phát

0977015086

ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

17 ngày trước

4

BÁN NHÀ ĐƯỜNG 40 HIỆP BÌNH CHÁNH

Giá 60 triệu

Giá thỏa thuận

40 hiệp bình chánh thủ đức Hiệp Bình Chánh
ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

Tài Thịnh

0938975626

ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

17 ngày trước

4

BÁN NHÀ ĐƯỜNG 40 HIỆP BÌNH CHÁNH

Giá 60 triệu

Giá thỏa thuận

40 hiệp bình chánh thủ đức Hiệp Bình Chánh
ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

Huy Pap

0938975626

ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

17 ngày trước

4

BÁN NHÀ ĐƯỜNG 40 HIỆP BÌNH CHÁNH

Giá 60 triệu

Giá thỏa thuận

40 hiệp bình chánh thủ đức Hiệp Bình Chánh
ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

Manh Quỳnh

0938975626

ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

17 ngày trước

4

BÁN NHÀ ĐƯỜNG 40 HIỆP BÌNH CHÁNH

Giá 60 triệu

Giá thỏa thuận

40 hiệp bình chánh thủ đức Hiệp Bình Chánh
ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

Tín Ngiã

0938975626

ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

17 ngày trước

4

BÁN NHÀ ĐƯỜNG 40 HIỆP BÌNH CHÁNH

Giá 60 triệu

Giá thỏa thuận

40 hiệp bình chánh thủ đức Hiệp Bình Chánh
ban-nha-duong-40-hiep-binh-chanh

Vượng Phát

0938975626

ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

17 ngày trước

5

BÁN NHÀ ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC THỦ ĐỨC SAU QUÁN PHỞ QUỲNH TRÂM

Giá 650 triệu

Giá thỏa thuận

Đường số 8 hiệp bình phước thủ đức Hiệp Bình Phước
ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

Tài Thịnh

0938975626

ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

17 ngày trước

5

BÁN NHÀ ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC THỦ ĐỨC SAU QUÁN PHỞ QUỲNH TRÂM

Giá 650 triệu

Giá thỏa thuận

Đường số 8 hiệp bình phước thủ đức Hiệp Bình Phước
ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

Huy Pap

0938975626

ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

17 ngày trước

5

BÁN NHÀ ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC THỦ ĐỨC SAU QUÁN PHỞ QUỲNH TRÂM

Giá 650 triệu

Giá thỏa thuận

Đường số 8 hiệp bình phước thủ đức Hiệp Bình Phước
ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

Manh Quỳnh

0938975626

ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

17 ngày trước

5

BÁN NHÀ ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC THỦ ĐỨC SAU QUÁN PHỞ QUỲNH TRÂM

Giá 650 triệu

Giá thỏa thuận

Đường số 8 hiệp bình phước thủ đức Hiệp Bình Phước
ban-nha-duong-so-8-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-sau-quan-pho-quynh-tram

Tín Ngiã

0938975626