Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza
Loading...
Tìm kiếm mở rộng

Nhà bán quận Thủ Đức dưới 2 tỷ

Tìm thấy 437 tin rao
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

3 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

4 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

4 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

5 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

5 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

6 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

6 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

6 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

6 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

6 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

7 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

7 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

7 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

8 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

8 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

8 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

9 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-2-mat-tien-hem-519-quoc-lo-1a-linh-xuan-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

9 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-45-to-ngoc-van-phuong-linh-tay-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

10 ngày trước

5
ban-nha-tret-lau-hem-ba-gac-39-duong-22-linh-dong-thanh-pho-thu-duc

Nguyễn Hữu Hảo

0902669004

chinh-chu-ban-nha-1-tret-1-lau-tp-thu-duc-33m2

10 ngày trước

4

CHÍNH CHỦ BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU - TP THỦ ĐỨC 33M2

Giá 2 tỷ

Giá thỏa thuận

Thủ Đức
chinh-chu-ban-nha-1-tret-1-lau-tp-thu-duc-33m2

0966152412

0966152412