Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Hỏi đáp

Văn bản luật

pHqghUme

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:21 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 0 | Lần xem: 74

Điều kiện , Thủ tục để người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam ???

Người gửi: Lan Anh | Thời gian gửi: 10/05/2016 10:00 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 2 | Lần xem: 1,917

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định thế nào???

Người gửi: Trần Quang | Thời gian gửi: 04/05/2016 15:02 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 2 | Lần xem: 1,919

Hỏi về thủ tục chi phí chuyển đất vườn thành đất ở

Người gửi: Hải Đăng | Thời gian gửi: 04/05/2016 14:28 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 2 | Lần xem: 1,907

hỏi về quyền chia tài sản khi không có di chúc???

Người gửi: Thanh Ngọc | Thời gian gửi: 21/04/2016 10:32 | Khu vực: Bình Phước

Văn bản luật

Trả lời: 3 | Lần xem: 1,908

Hỏi về thủ tục thừa kế nhà ở , theo di chúc

Người gửi: anh khoa | Thời gian gửi: 19/01/2016 10:09 | Khu vực: Bình Thuận

Văn bản luật

Trả lời: 3 | Lần xem: 1,989

hỏi về trình tự thủ tục kinh doanh phòng trọ cho thuê ???

Người gửi: minh tran | Thời gian gửi: 19/01/2016 09:49 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 4 | Lần xem: 1,885

hỏi về quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở

Người gửi: Công minh | Thời gian gửi: 13/01/2016 09:10 | Khu vực: Bình Phước

Văn bản luật

Trả lời: 2 | Lần xem: 1,866

Hổ trợ vay vốn khi mua chung cư gồm những thủ tục nào?

Người gửi: Vân | Thời gian gửi: 11/01/2016 09:17 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 1 | Lần xem: 2,384

Các thủ tục cấp sổ hồng khi mua nhà chung cư!

Người gửi: Minh | Thời gian gửi: 09/01/2016 09:25 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Văn bản luật

Trả lời: 2 | Lần xem: 1,867