Thông tin doanh nghiệp

Tập đoàn quốc tế Năm Sao

Tập đoàn quốc tế Năm Sao

Địa chỉ

28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại

(08)3824 2080 - 6291 2209

Fax

(84.4)3829 3205.

Website

http://www.fivestargroup.vn

Email

info@fivestargroup.vn

TIN TỨC MỚI NHẤT